E-ISSN 2148-9505
RELATED ARTICLES
Original Article
Cephalometrıc Investıgatıon Of The Treatment Changes Of The Skeletal Class Iı Malocclusıons Wıth The Ma.R.S. (Mandibular Advancing Repositioning Splint) Applıance
(Turk J Orthod 1996; 9: 98-107)
DOI: 10.13076/1300-3550-9-1-98
Çekimli Sınıf Iı Bölüm 1 Maloklüzyonlu Bireylerde Edgewıse Tekniğiyle Meydana Gelen İskeletsel Ve Dişsel Sefalometrik Değişikliklerin İncelenmesi
(Turk J Orthod 1998; 11: 112-121)
DOI: 10.13076/1300-3550-11-2-112
A New And Different Approach For Class Iı Division 1 Malocclusions
(Turk J Orthod 2004; 17: 245-263)
DOI: 10.13076/1300-3550-17-3-245
A New And Dıfferent Approach For Class Iı Dıvısıon 1 Malocclusıons: Altug Type Maxıllar Expander And Dıstalızatıon Applıance Part 2 Transversal Dımensıon Evaluatıon
(Turk J Orthod 2004; 17: 264-278)
DOI: 10.13076/1300-3550-17-3-264
“The Evaluatıon Of Results In Class Iı: Dıvısıon 1 Malocclusıons By Treated Frankel Applıance”
(Turk J Orthod 1989; 2: 215-225)
DOI: 10.13076/1300-3550-2-2-215
“The Evaluatıon Of Results In Class Iı, Dıvısıon 1 Malocclusıons Treated By Bıonator”
(Turk J Orthod 1989; 2: 226-237)
DOI: 10.13076/1300-3550-2-2-226
The Cephalometrıc Evaluatıon Of The Effects Of Class Iı Intermaxıllary Elastıcs In Non-Extractıon Treatment Of Angle Class II, Dıvısıon 1 Malocclusıon Wıth Edgewıse Technıque
(Turk J Orthod 1997; 10: 193-212)
DOI: 10.13076/1300-3550-10-2-193
The Changes İn Angle Kl. II/1 Malocclusions İn Long Term Duration
(Turk J Orthod 1988; 1: 99-108)
DOI: 10.13076/1200-3500-1.1.99
Case Report
Nonextractıon Treatment Of Class Iı, Dıvısıon 1 Malocclusıon
(Turk J Orthod 1994; 7: 34-41)
DOI: 10.13076/1300-3550-7-1-34
Key Words
Authors
All
Author's Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Journal of Orthodontics | Latest Update: 25.03.2019