Turkish Journal of Orthodontics
Search Results
Total of 7 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

The Cephalometrıc Evaluatıon Of The Effects Of Class Iı Intermaxıllary Elastıcs In Non-Extractıon Treatment Of Angle Class II, Dıvısıon 1 Malocclusıon Wıth Edgewıse Technıque

Gülnaz Leblebicioğlu Marşan, Türköz Uğur

(Turk J Orthod 1997; 10: 193-212) DOI: 10.13076/1300-3550-10-2-193

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Sınıf Iıı Anomalilerde Sınıf Iıı Elastikler Ve Chın-Cap İle Yapılan Tedavinin Etkilerinin İncelenmesi (2 Olgu Nedeni İle)

Gülnaz Leblebicioğlu Marşan

(Turk J Orthod 1998; 11: 151-162) DOI: 10.13076/1300-3550-11-2-151

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

The Comparıson Of The Tmj Functıons In Chıldren Wıth Class I, Class Ih And Class Iıı Malocclusıons

Elif Erbay, Cüneyt Keskin, Şevket Erbay, Gülnaz Marşan, Didem Güner

(Turk J Orthod 2003; 16: 9-22) DOI: 10.13076/1300-3550-16-1-9

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2148-9505