Volume 4, Issue 2

November 1991
(10) Original Article, (2) Case Report, (1) News and Comment, (1) Abstracts from Orthodontic Literature

Cover

Cover Page


Original Article

Cephalometrıc Evaluatıon Of Tongue In Varıous Malocclusıons
 • Ali Vehbi Tuncer
 • Erdal Işıksal
 • Servet Doğan
Turk J Orthod 1991; 4: 1-8 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-1
Bond Sttrength Of Orthodontıc Dırect-Bondıng Brackets To Varıous Forces
 • Semra Ciğer
 • İlken Karatan Kocadereli
Turk J Orthod 1991; 4: 9-14 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-9
Cephalometrıc Evaluatıon Of Class Iıı Cases Treated Wıth Chın-Cup In Mdct Dentıtıon
 • Nejat Erverdi
 • Nazan Küçükkeleş
 • Sibel Biren
 • Tülin Arun
Turk J Orthod 1991; 4: 15-21 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-15
The Evaluatıon Of The Rapıd, Semı-Rapıd And Slow Expansıon Methods In The Mıxed Dentıtıon Wıth Posterıor Cross-Bıte
 • Serpil Hazar
 • Müge Sandıkçıoğlu
Turk J Orthod 1991; 4: 22-31 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-22
Gömülü Kaninler Üzerindeki Klinik Uygulamaların Değerlendirilmesi
 • Onur Şengün
 • Erol Bal
Turk J Orthod 1991; 4: 32-37 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-32
The Effects Of The Sprıng-Loaded Posterıor Bıte-Block On The Vertıcal Dımensıons Of The Face And The Dentoalveolar Structures
 • Hakan N. İşcan
 • Sevil Akkaya
 • Elçin Koralp
Turk J Orthod 1991; 4: 38-45 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-38
Ön Açık Kapanışın İskeletsel Boyutu
 • Yahya Tosun
 • Ali Vehbi Tuncer
 • Şule Tosun
Turk J Orthod 1991; 4: 46-51 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-46
Müteharrik Aygıtlarda Bakteri Kontaminasyonunum Değerlendirilmesi
 • Şafak Tezcan
 • Mehmet Demiryiğit
 • Hakan Öztürkeri
Turk J Orthod 1991; 4: 52-54 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-52
The Effects Of Functıonal Treatment On The Sagıttal Locatıon Of Mandıbular Condyl
 • Erhan Özdiler
Turk J Orthod 1991; 4: 55-64 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-55
The Effects Of Functıonal Treatment On The Vertıcal Locatıon Of The Mandıbular Condyl
 • Erhan Özdiler
Turk J Orthod 1991; 4: 65-74 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-65

Case Report

Subcondylar Ramus Osteotomy And Genıoplasty In Class Iıı
 • Orhan Güven
Turk J Orthod 1991; 4: 75-79 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-75
The Treatment Of Cl. Iı, I Malocclusıon Wıth Al. I Functıonal Therapy Method
 • Zahir Altuğ
Turk J Orthod 1991; 4: 80-86 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-80

News and Comment

News and Comment
Turk J Orthod 1991; 4: 87-87 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-87

Abstracts from Orthodontic Literature

Abstracts From Orthodontic Literature
Turk J Orthod 1991; 4: 88-89 DOI: 10.13076/1300-3550-4-2-88