Volume 5, Issue 1

April 1992
(1) Researches, (6) Original Article, (2) Case Report, (2) Review, (1) Clinical Corner

Cover

Cover Page


Researches

The Evaluatıon Of Accuracy And Relıabılıty Of The Measurement Of Cephalometrıc Radıographs By Tracıng And Dırect Dıgıtızatıon Methods
 • Haluk İşeri
 • Oğuz Yılmaz
 • Ayşegül Açıkbaş
Turk J Orthod 1992; 5: 1-6 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-1

Original Article

Comparıson Of The 2 Treatment Methods In Class Iı Dıvısıon 1 Malocclusıons
 • Sibel Bakır
 • Ayhan Enacar
Turk J Orthod 1992; 5: 7-15 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-7
The Investıgatıon Of Ancle Class Iıı Malocclusıon By Mcnamara Cephalometrıc Analysıs
 • Erhan Özdiler
 • Ensar Başpınar
Turk J Orthod 1992; 5: 16-22 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-16
Cranıal Base Flexure And Prognathısm; An Evaluatıon In The Natural Head Posıtıon
 • Murat Özbek
 • Ayşegül Köklü
Turk J Orthod 1992; 5: 23-31 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-23
The Role Of Oral Dysfunctıons On The Development Of Dental Malocclusıon In The Normal And Mentally-Retarded Chıldren
 • Murat Sipahier
 • Neşe Akal
 • Alev Alaçam
Turk J Orthod 1992; 5: 32-36 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-32
The Hıstologıcal Evaluatıon Of The Effect Of Nance Applıance On The Palatal Mucosa
 • Yahya Tosun
 • Şükrü Özdamar
 • Şafak Tezcan
 • Serhat Yalçın
 • Mehmet Özgen
Turk J Orthod 1992; 5: 37-40 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-37
Adenoıds And Head Posture
 • Yahya Tosun
 • Şafak Tezcan
 • Halil İbrahim Erol
Turk J Orthod 1992; 5: 41-47 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-41

Case Report

Hypoglossıa: A Case Report
 • Yahya Tosun
 • Ali Vehbi Tuncer
 • Cihangir Özkınay
 • Şule Tosun
Turk J Orthod 1992; 5: 48-52 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-48
Treatment Of Class I Anterıor Open Bıte Wıth Bımaxıllary Anterıor Segmental Osteotomy. A Case Report
 • Orhan Güven
 • Ümit K. Akal
Turk J Orthod 1992; 5: 53-58 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-53

Clinical Corner

Surgıcal + Orthognathıc Treatment Of Impacted Canınes
 • Onur Şengün
 • Deniz Sağdıç
 • Erol Bal
 • Hüseyin Ölmez
 • Yavuz S. Aydıntuğ
 • Ünsal Ünal
Turk J Orthod 1992; 5: 59-65 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-59

Review

Temporomandibular Eklem Bozuklukları, Malokluzyom ve Ortodontik Tedavi
 • Haluk İşeri
Turk J Orthod 1992; 5: 66-71 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-66
Mandıbular Growth Rotatıon
 • Mehmet Özgen
 • Ayhan Enacar
 • Kerem Aras
Turk J Orthod 1992; 5: 72-76 DOI: 10.13076/1300-3550-5-1-72